قائم مقام شركت توزیع برق تهران گفت:جدول زمان بندی قطعی برق برای تهران چرخشی بوده و هر هفته تغییر می كند.

حبیب ترابی اظهار داشت:بدلیل كاهش توان تولید برق ناشی از كمبود ذخایر نیروگاه های برق آبی، اعمال برنامه خاموشی ها اجتناب ناپذیر بوده و سیاست گذاری در زمینه نحوه اعمال و اعلام خاموشی ها با هماهنگی شركت های توزیع نیروی برق در استان تهران و قم تدوین شده است.

وی ادامه داد:تعداد نوبت های خاموشی مشخص شده در یك دوره زمانی معین بطور مساوی اعمال خواهد شد، بنابراین برنامه خاموشی ها، بر اساس دو نوبت ۲ساعته ، در طی ۲۴ ساعت برای هر منطقه تحت پوشش شركت های توزیع نیروی برق پیش بینی شده است.

وی گفت: برنامه های هفتگی ذیربط توسط شركت های یاد شده مستقر در استانهای تهران و قم اجرا و از طریق رسانه های محلی قبل از شروع هر هفته اعلام می شود بنابراین این برنامه چرخشی است.

● ۱۰ درصد صرفه جویی مدت زمان خاموشی را كاهش می دهد

قائم مقام شركت توزیع برق تهران افزود:چناچه مشتركان برق مصرف بهینه برق را در دستور كار خود قرار دهند و حداقل به میزان ۱۰درصد سهم خاموشی‌های استانی كاهش یابد،تعداد و مدت زمان این خاموشی ها كمتر خواهد شد.

وی ادامه داد:تمامی شركت های توزیع نیروی برق تهران بزرگ ، نواحی استان تهران ، غرب استان تهران و استان قم از طریق شماره تلفن های مندرج در قبوض برق، آماده پاسخگویی به مشتركین هستند.

● خاموشی ها تا پایان تابستان ادامه دارد

ترابی در خصوص اینكه خاموشی ها تا چه مدت ادامه خواهد داشت اظهار داشت: اگر مشتركان، مصرف بهینه برق را در دستور كار خود قرار ندهند و به آن ۱۰ درصد صرفه جویی مورد هدف نیز دست نیابیم چون پیك مصرف در فصل تابستان است این برنامه زمان بندی شده تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت.