مدیر یك واحد الكترونیكی و مخابراتی گفت: مصرف ۲۰ میلیون لامپ كم مصرف در كشور معادل ساخت یك نیروگاه شهید رجایی است.

احسان میو‌ه‌چی در مراسم راه‌اندازی دومین خط تولید لامپ‌های كم مصرف افراتاب با مشاركت بانك تجارت با اشاره به اینكه در سال گذشته ۵/۳ میلیون عدد لامپ كم مصرف توسط این شركت تولید شده است، گفت:‌ امسال با تجهیز خط تولید دوم و افزایش شیفت كاری و تعداد كارگرها درنظر داریم كه ۱۰ میلیون لامپ كم مصرف تولید كنیم كه ۵/۶ میلیون آن بر اساس قرارداد سازمان بهره‌وری انرژی بصورت یارانه‌ای در اختیار مصرف‌كنندگان قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینكه بانك تجارت تمامی اعتبارات شركت را از بدو تاسیس تایید كرده است،افزود: مصرف ۲۰ میلیون لامپ كم مصرف در كشور معادل ساخت یك نیروگاه شهید رجایی است.

مدیرعامل شركت افراتاب افزود: با تلاش وزارت نیرو و نقش مهم لامپ‌های كم مصرف در صرفه‌جویی انرژی انتظار می‌رود میزان تولید این لامپ‌ها به ۳۰ میلیون برسد.

میوه‌چی با بیان اینكه هم اكنون افراتاب ۱۰ درصد از سهم بازار تولید را در اختیار دارد، گفت:‌صرفه‌جویی لامپ كم مصرف بازده خود را در طول عمر نشان می‌دهد برای اینكه در ابتدا پرداخت قیمت بالا برای خرید لامپ از طول عمر زیادی می‌تواند استفاده كند.

وی ادامه داد: محصولات چینی مشابه با طول عمر پائین و اعلام غیر واقعی توان قیمت پائین لامپهای چینی را زیر سوال می‌برد، چرا كه مصرف كنندگان باید با خرید و لامپ انتظار كارایی یك لامپ ایرانی را داشته باشند.

مدیرعامل شركت افراتاب گفت: این شركت اولین شركتی بود كه اقدام به دریافت نشان استاندارد كرد و از سال ۸۵ مهر استاندارد را دریافت كرده و هنوز هم از آن استفاده می‌كنیم.

در ادامه مراسم افتتاحیه خط دوم تولید لامپ‌های كم مصرف افراناب فرشید حیدری عضو هیئت مدیره بانك تجارت گفت: ایجاد صنعت نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و بانك به عنوان سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی كه با سیاست‌های دولت همخوانی دارد اقدام به سرمایه‌گذاری می‌كند و با توجه به اینكه صرفه‌جویی در انرژی یكی از سیاستهای جاری دولت است بانك اقدام به سرمایه‌گذاری در این مورد كرده است.

وی گفت: تولید لامپ كم مصرف با توجه به نیاز كشور به انرژی می‌تواند صرفه‌جویی خوبی كند.