چهار دوسالانه تجسمی تا پایان سال ۸۷ به وسیله امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود. محمود شالویی؛ مدیر كل دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: «به منظور تبیین برخی برنامه های تجسمی بر آن شدیم تا برگزاری تعدادی از اتفاقات هنری را با همكاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردآوری و ارایه دهیم.»

وی افزود: «به همین منظور و همسو با دیگر برنامه های هنری دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت ارشاد اسلامی طرحهایی در زمینه برگزاری چهار دوسالانه در كشورمان ارایه شد.» وی تاكید كرد: «تا پایان سال ۸۷ دوسالانه تصویرگری كتاب كودك، سرامیك، عكاسی، نگارگری، برگزار خواهد شد.»