هم اكنون یكهزار و ۴۵۰كیلو متر از شبكه های آب شرب شهروندان استان مازندران فرسوده بوده و نیاز به تعویض دارد. به گزارش ایرنا، «محمد علی سلیمی»مدیر عامل شركت آب و فاضلاب مازندران گفت: برای اصلاح این شبكه ها ۸۰۰میلیارد ریال اعتبار نیاز است. وی بابیان اینكه هر ساله اصلاح شبكه های فرسوده آب شرب این استان در دستور كار این شركت قرار دارد گفت: امسال ۶۰كیلو متر از این شبكه ها تعویض می شود كه تا كنون ۱۴كیلو متر به اتمام رسید. وی تعویض شبكه های فرسوده آب شرب مردم این خطه را امری ضروری دانست و در عین حال گفت: متاسفانه همه ساله این شركت برای تعویض این شبكه ها با نبود و كمبود شدید مالی روبه رو است. «سلیمی» متوسط بارش های سالانه در استان مازندران را ۷۵۰میلی متر اعلام كرد و بیان داشت: هفته اول تیر ماه بنام هفته صرفه جویی در مصرف آب نامگذاری شده و نیاز است كه در مصرف این نعمت الهی كمال صرفه جویی را داشته باشیم وازآن استفاده بهینه كنیم. وی در بخش دیگر از سخنانش به الگوی مصرف آب اشاره كرد و ادامه داد: بر اساس تعرفه های موجود قیمت هر متر مكعب آب شرب ۱۳۴ریال است كه این قیمت مصوب سال ۸۳وزارت نیرو است كه از مشتركین دریافت می گردد. وی تصریح كرد: قیمت تمام شده هر متر مكعب آب شرب برای وزارت نیرو یكهزار و ۴۰۰ریال هزینه در بر دارد. این مسوول آب در استان، كل سرمایه در بخش آب این شركت را دو هزار میلیارد ریال ذكر كرد. وی ابراز امیدواری كرد: به رغم كم آبی و پدیده خشكسالی در استان شركت آب وفاضلاب مازندران هیچگونه سهمیه جیره بندی آب را در دستور كار خودندارد.