توان عبوری خطوط برق میان ایران و آذربایجان افزایش می یابد. سید پرویز فتاح وزیر نیرو در باكو اعلام كرد كه ایران آماده بهره برداری از خطوط انتقال برق جدید است كه اجازه می دهد توان مبادله انرژی برق با آذربایجان از ۲۵۰ مگاوات كنونی به ۷۰۰ مگاوات افزایش یابد. وی با بیان این كه ما در زمینه انرژی برق روابط خوبی با آذربایجان داریم، افزود: آذربایجان برای تامین منطقه خودگردان نخجوان، برق را از ایران خریداری می كند. آذربایجان برق را در ماه های زمستان خریداری كرده و در تابستان به ایران برق صادر می كند. به گزارش ایسنا، در توافقنامه آمده است كه آذربایجان در صورتی كه نتواند به میزان برق دریافتی، برق به ایران صادر كند، باقی مانده را طی یك سال باید به صورت نقدی پرداخت كند. پرداخت این بدهی با ۱۱ درصد افزوده محاسبه می شود كه طرف ایرانی به عنوان هزینه انتقال آن دریافت می كند. به گزارش (ترند كاپیتال)، فتاح گفت: ما سال های متمادی برق مورد نیاز نخجوان را تامین كردیم و اگر نیاز باشد می توانیم نیازمندی های نخجوان در گاز و برق تكمیلی را نیز تامین كنیم.