در راستای تحقق آرمانهای مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران و گسترش کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر مشارکت آحاد مردم در حرکتهای زیر بنایی و توزیع مناسب فرصتهای سرمایه گذاری در صنایع مادر و سودآور در میان اقشار مختلف مردم بخصوص نیروهای متخصص، شرکت جوانه های شرق سهامدار عمده شرکت مجتمع نیروگاههای فراگامان (سهامی عام ) که در خصوص احداث نیروگاه و تولید برق از طریق انرژیهای نو فعالیت می نماید ۱۰ % از سـهام این شرکت را به صورت فروش سـهام مـمتاز و امتیاز حق تقدم آن عرضـه می دارد. از ویژگی های سهام ممتاز داشتن ۳ برابر سود بیشتر نسبت به سهام عادی می باشد (سایر اطلاعات در خصوص سهام ممتاز و تغییرات احتمالی آن در سایت www.nirogah.irموجود است)

بر اساس مطالعات و بررسی های انجام پذیرفته سوددهی و بازگشت سرمایه گذاری در پروژه های در دست اقدام شــرکت مجتمع نیروگاههــای فراگــامان با توجه به قـرارداد فـروش ۲۰ ســـاله برق به وزارت نیــرو ۳۵ % برآورد گردیده است.

● اطلاعات خرید سهام ممتاز و امتیاز حق تقدم آن

الف ) قیمت خرید سهام ممتاز و امتیاز حق تقدم آن: قیمت اسمی هرسهم یکهزار ریال و قیمت خرید امتیاز حق تقدم هر سهم ممتاز ۳۰۰۰ریال که کل قیمت جمعاً ۴۰۰۰ ریال (چهار صد تومان ) می باشد.

ب ) میزان سهام و امتیاز حق تقدم قابل خرید برای افراد شامل :

۱ ) اشخاص حقیقی : بازای هر نفر حداقل پانصد و حداکثر هزار سهم (دویست الی چهارصد هزار تومان)

۲ ) کارمندان محترم دولت به ازای خود و هر یک از اعضاء درجه یک خانواده حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۲۰۰۰ سهم

۳ ) فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های برق ، مکانیک ، مخابرات و گرایشهای مربوطه و کلیّه اساتید محترم دانشگاهها به ازای خود و هر یک از اعضاء درجه یک خانواده حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۳۰۰۰ سهم

۴ ) اشخاص حقوقی حداقل هزار و حداکثر ده هزار سهم

۵) افراد متقاضی سهام بیشتر باید قبل از هرگونه واریز وجهی از شرکت جوانه های شرق مجوزهای لازم را اخذ نمایند.

ج ) نحوه پرداخت : واریز مبلغ اسمی سهام (به ازای هر سهم یکصدتومان) به حساب جام شماره۷۲/۲۶۳۶۲۸۸به نام شرکت مجتمع نیروگاههای فراگامان (سهامی عام ) و مبلغ خرید امتیاز حق تقدم سهام ممتاز (به ازای هرسهم سیصدتومان) به حساب جام شماره ۸۲/۹۵۳۲۶۰۴بانک ملت بنام شرکت جوانه های شرق

د ) مدارک لازم :

۱ ) اصل فیش بانکی

۲ ) اصل یا کپی فرم تکمیل شده تقاضا

۳ ) یک برگ تصویر صفحه اول شناسنامه

۴ ) یک برگ تصویر کارت ملی

۵ ) آخرین فیش حقوقی (ویژه کارکنان دولت و افراد درجه یک خانواده آنها مشمول ردیف۲ بند ب)

۶) تصویر آخرین مدرک تحصیلی، کارت دانشجویی ویا فیش حقوقی ( ویژه اساتید ، فارغ التحصیلان و یا دانشجویان و افراد درجه یک خانواده آنها مشمول ردیف۳ بند ب )

۷) برای اشخاص حقوقی ارسال تصویر اظهارنامه ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات الزامی است.

ه ) نحوه ارسال مدارک : مدارک فوق باید به آدرس مشهد تقی آباد - ابتدای خیابان احمد آباد- ساختمان فراگامان - شرکت جوانه های شرق ارسال گردد.

و ) جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرکت مجتمع نیروگاههای فراگامان(سهامی عام )

می توانید با شماره تلفنهای: ۹-۸۴۳۳۴۸۸-۰۵۱۱ و ۸-۸۴۶۳۰۹۶-۰۵۱۱ تماس و یا به دفتر مرکزی شرکت واقع در : مشهد - میدان تقی آباد- ابتدای خیابان احمد آباد- ساختمان فراگامان و یا سایت www.nirogah.ir مراجعه نمایید.

ز ) سایر اطلاعات خرید سهام : همچنین جهت کسب هر گونه اطلاعات بیشتر در رابطه با خرید این سهام ممتاز با تلفنهای شرکت جوانه های شرق تماس حاصل فرمائید . ۸۴۳۶۱۲۸-۰۵۱۱ ( پنج خط )