عملیات اجرایی احداث و تكمیل چهار واحد از واحدهای تصفیه خانه بزرگ جنوب تهران به دلیل كمبود سیمان كند شده است.

کمبود سیمان موجب شده تا عملیات احداث و تكمیل چهار واحد از ۸ واحد تصفیه خانه بزرگ فاضلاب فاضلاب جنوب تهران كند شود.

بنابراین گزارش،چهار واحد از مجموع هشت واحد تصفیه‌خانه بزرگ جنوب تهران با اعتبار دریافتی از بانك جهانی احداث می‌شود كه در مراحل پایانی احداث است .

این گزارش می افزاید: این تصفیه‌خانه جزو بزرگترین و پیشرفته‌ترین تصفیه‌خانه‌های در حال ساخت دنیا است كه ۴ واحد آن با وام دریافت از بانك جهانی توسط شركت واتك واباگ اتریش و یك شركت ایرانی ساخته می‌شود، این ۴ واحد جمعیتی معادل ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد.

همچنین ۲ واحد نیز طبق برنامه‌ باید با بودجه‌های عمرانی داخلی احداث شود كه بدلیل عدم اختصاص بودجه لازم، عملیات ساخت به كندی پیش می‌رود.

با راه‌اندازی كامل ۸ واحد این تصفیه‌خانه، جمعیتی معادل ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش قرار می‌گیرند و فاضلاب جمع‌آوری شده پس از رسیدن به استاندارد مورد نیاز كشاورزی، وارد تاسیسات آبیاری زهكشی دشت ورامین می‌شود.

پسآب تصفیه شده ۸ واحد قادر به آبیاری حدود ۵۰ هزار هكتار از زمینهای كشاورزی دشت‌های پایین‌دست خواهد بود.