در مذاكرات وزیر نیروی ایران و جمهوری آذربایجان در خصوص افزایش میزان برق مبادله شده بین دو كشور از ۲۰۰ مگاوات كنونی به بیش از ۷۰۰ مگا وات توافق شد.

به نقل از روزنامه ترند چاپ باكو ، پرویز فتاح افزود : مذاكرات باكو با هدف گسترش همكاری های ۲ جانبه ایران و آذربایجان در بخش انرژی انجام شد . یكی از مهمترین موضوعات مورد بحث ، تطبیق سیستم های برق دو كشور بود كه این مساله این امكان را برای آذربایجان فراهم می آورد تا برق تولیدی خود را از طریق مرزهای ایران به تركیه صادر كند .

وی افزود : پروژه ۳۳۰ كیلومتری خط انتقال برق امیشلی پارس آباد ، با هدف افزایش مبادله برق بین ۲ كشور نیز در آینده نزدیك تكمیل خواهد شد . با تكمیل این پروژه ، میزان برق مبادله شده بین ۲ كشور از ۲۰۰ مگاوات كنونی به بیش از ۷۰۰ مگا وات افزایش خواهد یافت . این پروژه همچنین امكان عرضه ۱۵۰ مگا وات برق آذربایجان به جمهوری نخجوان را فراهم خواهد آورد .