میزان كمبود برق در شبكه سراسری در مرداد ماه امسال احتمالا" به ۳۵۰۰ مگاوات خواهد رسید و این موضوع میزان خاموشی‌ها را نسبت به روزهای جاری افزایش خواهد داد.

میزان تولید برق در شبكه سراسری در حال حاضر ۳۱ هزار و ۷۴۵ مگاوات است كه ۳۳ هزار و ۲۰ مگاوات نیاز مصرف است یعنی در حال حاضر میزان كمبود تولید برق ۱۲۷۵ مگاوات است.

بنابراین گزارش، میزان تراز تولید و مصرف برق در فصل تابستان (در پیك مصرف) افزایش بیشتری خواهد داشت به طوریكه برق مصرفی در پیك مصرف یعنی مرداد ماه ۳۸ هزار مگاوات در كل كشور خواهد بود و این در حالی است كه میزان برق تولیدی ۳۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات است یعنی در این فصل میزان كمبود در شبكه ۳۵۰۰ مگاوات است.

وزارت نیرو در حال حاضر برای جبران كمبود برق در شبكه سعی می‌كند با اعمال خاموشی (۶۰۰ مگاوات) و واردات برق (۶۰۰ مگاوات) تا حدودی این كمبود را جبران و پشت سر بگذارد.

به نظر می‌رسد با افزایش نیاز مصرف در فصل تابستان این كمبود بیش از پیش نمایان شده و خاموشی‌های بیشتری در كشور اعمال شود.