نگارخانه و گالری ها جزو مهمترین مركز تجسمی و هنری برای نمایش آثار هنری به شمار می روند. فرهاد جوشقانی نقاش در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: «نگارخانه ها جزو اولین و مهمترین مراكز هنری برای نمایش و معرفی آثار هنرمندان محسوب می شوند.» وی گفت: «در تمام كشو ر های دنیا نگارخانه ها و گالری های تجسمی جزو، جدانشدنی هنر به شمار می روند و این در حالی است كه در كشور ما هنوز تعریف درستی از نگارخانه ها وجود ندارد.»

وی تصریح كرد: «اغلب مردم كشورمان اطلاعات دقیقی از نگارخانه ها كه مكانی برای نمایش آثار هنری است ندارند.» جوشقانی درمورد فعالیت نگارخانه داران گفت: «در چند سال اخیر نگارخانه های زیادی به ویژه درتهران فعال شده اند كه براساس چهارچوب تعیین شده ای آثارهنرمندان را به نمایش می گذارند.» وی درمورد اهمیت نگارخانه ها در نمایش آثار هنرمندان نسل جدید هنری تأكید كرد: «به طور حتم نگارخانه و گالری ها جزو اساسی ترین مراكز هنری برای معرفی آثار هنرمندان نسل جدید محسوب می شوند.»