وزیر نیرو در خصوص طرح تعطیلی اصناف در ساعت ۲۰:۳۰ گفت: ما قصد ضربه زدن به اصناف را نداریم و نمی‌خواهیم صنوف متضرر شوند و اجرای این طرح به نفع تجار، مردم و كشور است.

پرویز فتاح در خصوص تعطیلی اصناف در ساعات ابتدایی شب به علت كمبود برق و صرفه‌جویی در آن اظهار داشت: در خصوص تعطیلی اصناف ما فقط به دولت پیشنهاد دادیم و دولت باید با انتخاب طرفین موضوع از طرف وزارت نیرو و اصناف این زمینه را ایجاد كند تا مذاكرات مناسبی مطابق مصلحت در این خصوص صورت گیرد تا تصمیمات استانی و یا ملی اتخاذ شود.

وزیر نیرو ضمن بیان اینكه ما برای اجرای این طرح حتما با اصناف مذاكره خواهیم داشت گفت: ما به هیچ وجه قصد ضربه‌زدن به اصناف نداریم و نمی‌خواهیم صنوف، متضرر شوند و فكر می‌كنیم كه اجرای این طرح به نفع تجار، مردم و كشور است.

وی افزود:ما فكر می كنیم اگر دولت اجازه دهد استدلالهای منطقی ما برای اصناف هم قابل قبول باشد ، چون این طرح فقط در حد پیشنهاد بوده است و هنوز به صورت كارشناسی تشریح نشده است.

فتاح گفت: در صورت نصب كنتورهای چند تعرفه‌ای برای محاسبه هزینه برق در ساعات پیك مصرف مطمئنا اصناف متضرر خواهند شد و اعتراض‌هایی را به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: طرح تعطیلی اصناف را می‌توان در ابتدا به صورت استانی اجرا كرد تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود.

وزیر نیرو ادامه داد: می‌توان به جای تعطیلی ۴ ساعته اصناف در ابتدا از تعطیلی‌های یك ساعته و دو ساعته شروع كرد چرا كه این طرح فقط در دو ماه تیر و مرداد قرار است اجرا شود و اگر این طرح نارضایتی در بر داشته باشد می‌توان به حالت قبل برگشت.