موسسه فرهنگی هنری صبا دوره حكمت هنر ایرانی - اسلامی را از تیرماه، توسط حسن بلخاری مدرس دانشگاه برگزار می‌كند.

به نقل از روابط عمومی مؤسسه فرهنگی -هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر، این موسسه در اداره دوره‌های آموزشی و نشست های تخصصی خود، پیرامون فلسفه، تاریخ و دیگر مباحث بنیادی هنر، اسطوره‌شناسی، روش تحلیل آثار هنری، حكمت هنر شرق و ... از تیرماه میزبان دوره جدیدی با عنوان حكمت هنر ایرانی - اسلامی خواهد بود كه توسط حسن بلخاری تدریس می‌شود.

موسسه صبا، دوره‌های آموزشی و پژوهشی خود را با حضور تمامی علاقمندان مباحث تخصصی و كاربرید هنر، دانشجویان هنر و صاحبنظران و كارشناسان همچنان ادامه خواهد داد.