وزیرنیرو به نمایندگی رئیس جمهور مسائل و مشكلات مردم شهرستان كوهرنگ را بررسی كرد. به گزارش ایسنا، سید پرویز فتاح در فرمانداری شهرستان كـوهرنگ بـا شنیدن مسائل و مشكلات جمعی از مردم این منطقه برای رسیدگی به خواسته های مردم دستور مساعد داد. وی در نشست شورای اداری شهرستان كوهرنگ از این شهرستان به عنوان سرچشمه آب و برق كشور یاد كرد و گفت: نقش شهرستان كوهرنگ در اقتصاد ملی كم نظیر است. فتاح افزود: حفاری بزرگترین طرح آبی خاكی خاورمیانه اواخر امسال به پایان می رسد. وی گفت: كمتر از دو كیلومتر ازحفاری تونل سوم كوهرنگ باقیمانده است كه این كار نیز تا پایان سال جاری اجرا و از سال آینده انتقال آب به صورت آزمایشی از آن آغاز می شود. تاكنون ۲۲ كیلومتر از حفاری این طـرح ملی اجرا شده و بـرای دسترسی به آن نیز چهار كیلومتر تونل دیگر حفاری شده است.