میزان بارندگی در سال آبی ۸۷ ـ ۸۶ در استان قزوین ۲۲۳ میلیارد مكعب بود كه این میزان نسبت به سال های اخیر ۴۵ درصد و نسبت به مدت مشابه پارسال به میزان ۵۰ درصد كاهش یافته است. مهندس مظفری مدیرعامل آبفای استان قزوین با بیان این مطلب، گفت: متوسط میزان بارندگی از اول مهر ۸۶ تا اول اردیبهشت به میزان ۱۲۰ میلی متر در كشور گزارش شده كه این میزان در مدت مشابه پارسال ۲۰۶ میلی متر بوده است.وی با اشاره به كاهش قابل ملاحظه نزولات جوی، افزود: امسال در فصل گرما اگر هر شهروند چیزی حدود ۱۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی داشته باشد در استان قزوین محدودیت مصرف آب نخواهیم داشت.مدیرعامل شركت آبفای استان قزوین ادامه داد: مهم ترین منابع تأمین آب آشامیدنی در استان عمدتاً آب های زیرزمینی است كه قریب ۸۰ میلیون متر مكعب در شهرهای استان استحصال و مصرف می شود.