در پی پیشنهاد وزارت نیرو برای تعطیلی اصناف با تاریکی هوا، به صاحبان صنایع بخشنامه شد که به علت کمبود برق، کارخانجات خود را به مدت ۱۵ روز تعطیل کنند.

بعد از اینکه معاون وزیرنیرو در امور برق و انرژی پیشنهاد سنجیده خود را مبنی برتعطیلی اصناف درساعت ۳۰/۲۰ ارایه کرد و جبران خسارت آنها، حال نوبت به صاحبان صنایع شده است تا این وزارتخانه را در رفع کمبودهایش یاری دهد.

این بار وزارت نیرو به صنایع تولید کننده دستور داده است که به علت کمبود برق کارخانجات خود را به مدت ۱۵ روز تعطیل کنند.

این بخشنامه حتی برای کارخانجاتی که محصولات خود را صادر می کنند نیزفرستاده شده است واجرایی شدن این دستور تبعات بدی را به همراه خواهد داشت.

حال باید تصورکرد که خسارات ناشی از این تعطیلی ها چه مبلغ هنگفتی را تشکیل خواهد داد و چه کسی جوابگو و جبران کننده این خسارات خواهد بود.

یکی از مسوولان صنایع دراین خصوص اعلام کرده است که وزارت نیرو تعهد دارد که برق مورد نیاز صنایع را تامین کند و درصورت عدم اجرای بندهای قرارداد مذکور موظف به پرداخت خسارات است.

حال اگر وزارت نیرو توانایی پرداخت خسارات تعطیلی ۱۵ روزه کارخانجات وتعطیل شدن صادرات محصولات این صنایع را داراست وقادر به پرداخت نقد است، صنایع با آنها همکاری کرده و کارخانجات خود را تعطیل خواهند کرد.

اما اگر قرارباشد که این دسته از فعالان درپی تعطیلی کارخانجات خود متضرر شوند وهیچ جبران خسارتی درکارنباشد همکاری لازم درخصوص این تعطیلی طولانی مدت صورت نخواهد گرفت.

حال باید پرسید که آیا وزارت نیرو چنین بودجه ای را دراختیار دارد که بتواند تبعات ناشی از این امر را جبران کرده و خسارات وارده را بپردازد؟

اگر چنین بودجه ای را دراختیار دارد چرا مطالبات به تعویق افتاده خود را پرداخت نمی کند تا پروژه های دردست اجرا زودتر به پایان رسیده واز ایجاد مشکلات این چنینی جلوگیری به عمل آید، تا برای جبران کمبود تولید یک بخش تولید بخش های تعطیل نشود؟!

واقعا جبران کمبود برق به چه قمیتی تمام خواهد شود؟؟