تا كنون ۳۰‎/۵ درصد جمعیت شهری استان مركزی در قالب ۸ شهر تحت پوشش شبكه جمع آوری فاضلاب شهری قرار گرفته اند و از این لحاظ استان مركزی جز ۱۰ استان برتر كشور قرار دارد.

مهندس محمود شعبانی مدیرعامل شركت اب و فاضلاب استان مركزی با بیان این خبر افزود: این میزان در مقایسه با متوسط كشوری كه ۵‎/۵ درصد است، رقم قابل ملاحظه ای است كه امید می رود تا پایان برنامه ۵ ساله چهارم به ۴۰ درصد در استان افزایش یابد.

وی اضافه كرد: در طول پارسال با افزودن ۹۹ كیلومتر خطوط فاضلاب، ۱۱ هزار و ۷۷۸ فقره انشعاب جدید فاضلاب در استان واگذار شده است كه با این تعداد، تعداد كل مشتركین فاضلاب استان به ۶۱ هزار و ۴۹۷ فقره رسیده است.

وی تعداد شهرهای زیرپوشش شبكه آب سالم شهری را ۲۶ شهر با ۹۸ درصد جمعیت استان عنوان كرد و گفت: با واگذاری ۶ هزار و ۴۵۶ فقره انشعاب جدید پارسال هم اكنون ۲۲۰ هزار و ۷۴۰ فقره مشترك آب در استان وجود دارد.