امسال بیش از ۶۷۸ روستای كردستان با مشكل خشكسالی مواجه می شوند كه برای مبارزه با این مشكل باید تلاش كرد.

فیروز احمدی مدیر عامل شركت آب و فاضلاب روستایی استان در دیدار با مسئولان شركت آب و فاضلاب استان افزود: اعتبارات مصوب سال ۸۶ برای این شركت، ۱۳۵ میلیون و ۶۵۹ هزار ریال و در سال ۸۷ ، ۱۳۶ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال است.

وی ادامه داد: بیش از ۵۹ درصد جمعیت، یك میلیون و ۴۰۰ هزار نفری استان كردستان در شهرها و ۴۱ درصد آن در روستاها ساكن هستند كه بیش از ۱۴۶ هزار نفر را شامل می شوند.

مدیر عامل شركت آب و فاضلاب روستایی كردستان اظهار داشت: ۱۷۳ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان كردستان وجود دارد كه ۶۷۱ روستا و حدود ۳۹ درصد زیر پوشش خدمات شركت آب و فاضلاب روستایی استان قرار دارند، ۸۵۳ روستا و حدود ۴۹ درصد زیر پوشش نیستند و ۲۰۷ روستا سیستم لوله كشی آب آشامیدنی ندارند كه ۳ درصد از روستاهای استان را شامل می شود و جمعیتی كمتر از ۲۰ خانوار دارند. وی تصریح كرد: در ابتدای تأسیس شركت آب و فاضلاب روستایی استان ۳۲۰ روستا مشترك این شركت بودند و در حال حاضر ۶۷۱ روستا از خدمات این شركت استفاده می كنند.

وی ادامه داد: میزان فروش آب در سال ۸۵ ، ۱۱ میلیون متر مكعب بوده و در سال ۸۶ به ۱۲ میلیون متر مكعب رسیده است و كمك زیان نیز در سال ۸۶ ، ۹ هزارو ۳۲۱ میلیون ریال بوده كه در سال ۸۷ به ۱۵ هزارو ۴۲۴ میلیون ریال رسیده است .

احمدی با بیان این مطلب كه در سال گذشته بیش از یك هزار و ۶۶۶ مورد آزمایش بر روی آب های روستایی انجام گرفته است، گفت: در سطح استان كردستان ۵ آزمایشگاه ثابت و یك آزمایشگاه سیار فعالیت می كنند كه آزمایشگاه های ثابت كار آزمایش های میكروبی آب و آزمایشگاه سیار كار آزمایش های میكروبی و شیمیایی آب روستایی را انجام می دهد.