در راستای اقدامات و تمهیدات لازم جهت مقابله با بحران احتمالی تابستان جاری، ایستگاه انتقال برق۴۰۰ كیلوولت فیروزبهرام كه برق بخشی از تهران را تامین می‌كند، تقویت خواهد شد.

به نقل از پایگاه خبری برق تهران، به گفته زنگنه مدیر دفتر برنامه ریزی فنی برق تهران این پست دارای ۳ ترانس ۵۰۰ مگاولت آمپر است كه ترانس چهارم آن تا تیر ماه سال جاری به منظور تعدیل فشار وارده بر شبكه برق و پاسخگویی به نیاز مشتركین در تابستان، وارد مدار خواهد شد.

به گفته وی، قرار است پست جدیدی در كنار پست ۴۰۰ كیلوولت آمپر فیروز بهرام احداث شود، كه به دلیل ناقص بودن بخش ۴۰۰ كیلوولت پست و نصب ناقص آن، ضروریست پیش از آن پست بهینه‌سازی شود كه كار بهینه سازی یكسال و احداث پست جدید ۳ سال به طور خواهد انجامید.