"عاقل عاقل اف" نخست وزیر تاجیکستان گفت: به علت کمبود آب سد نیروگاه "نارک" احتمال کاهش تولید نیروی برق و بحران تازه انرژی در فصل تابستان در کشور پیش بینی می شود.

وی روز چهارشنبه به هنگام بازدید از نیروگاه در دست ساخت "سنگتوده ۱" افزود: حجم آب سد نارکدر سال جاری ۱۳ متر پایین تر از حجم آب سال گذشته است و ادامه این حالت باعث کمبود تولید نیروی برق و محدودیت در مصرف آن خواهد شد.

عاقل اف گفت: نهادهای انرژی کشور باید برای صرفه جویی در مصرف برق و راه اندازی نیروگاه ها و منابع جدید تولید نیروی برق تلاش کنند.

نخست وزیر تاجیکستان تاکید کرد: برای جبران کمبود برق در کشور باید در مورد راه اندازی دومین چرخه نیروگاه سنگتوده ۱ در ماه جاری و سومین چرخه آن در ماه اکتبر آینده تدابیر لازم صورت گیرد.

عملیات ساخت نیروگاه سنگتوده ۱ از سه سال قبل با سرمایه شرکت شبکه سراسری برق روسیه آغاز شد و سه ماه پیش نیز نخستین چرخه آن راه اندازی و تولید برق را شروع شد.

ظرفیت سالانه تولید نیروگاه سنگتوده ۱ بر روی رودخانه "وخش" ۶۷۰ مگاوات برق است.

تاجیکستان در زمستان گذشته به علت سرمای شدید و یخ بستن آب سد نیروگاه نارک مدت شش ماه دچار کمبود انرژی شد و درپی قطع برق واحدهای تولیدی و صنعتی حدود ۸۵۰ میلیون دلار به اقتصاد این کشور خسارات وارد شد.

دولت تاجیکستان تلاش می کند با راه اندازی نیروگاه سنگتوده ۱ و سپس نیروگاه "سنگتوده ۲" که توسط جمهوری اسلامی ایران احداث می شود کمبود انرژی در کشور را برطرف کند.