مشاور شهردار گفت: به عنوان یک شهروند برای من این سوال مطرح است که کشور ما از نظر منابع انرژی چهارمین کشور دنیاست پس چرا در زمستان با کمبود سوخت و بحران سرما و در تابستان با بحران گرما رو به رو هستیم.

محمدهادی حیدرزاده، مشاور شهردار تهران گفت: از مهمترین عوامل کمبود برق در تابستان آتی بحران خشکسالی ناشی از کمبود بارش در فصل بارش امسال است و عدم مدیریت صحیح در استفاده از انرژی هم به این امر دامن زده است.

وی ادامه داد: حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد انرژی روشنایی توسط نیروگاه های برق آبی تهیه می شود و با توجه به اینکه این نیروگاه ها به طور جدی با مشکل تولید رو به رو هستند، متاسفانه پرداختن به بحث سهمیه بندی برق قوت می گیرد و بعد از سال ها با این امر رو به رو می شویم.

حیدرزاده تصریح کرد: در صورت مدیریت صحیح انرژی در دوره های متوالی می توان به حل این بحران ها پرداخت.