مدیرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران گفت: همایش مدیریت تامین، تقاضا و مدیریت شهری آب ۲۱ و ۲۲ خرداد ماه جاری با حضور سازمانهای مسئول و شركت‌های سازنده فعال در آب در تهران برگزار می‌شود.

داوود ملایی اظهار داشت: مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا یك مبحث مهمی در مجموعه وزارت نیرو شمرده می‌شود و از آنجا كه وزارت نیرو قبل ازاینكه به سمت تولید آب برود سعی دارد بیشتر به سمت مدیریت مصرف آب حركت كند سعی بر برگزاری این همایش گرفتیم.

وی با بیان اینكه برگزاری این همایش می‌تواند برای فرهنگ‌سازی مدیریت بهینه مصرف آب حیاتی باشد گفت: همزمان با برگزاری همایش مزبور بسیاری از صاحبنظران دانشگاهی و صنعت آب و فاضلاب دعوت شده اند تا در این همایش در خصوص مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا سخنرانی كنند.

ملایی گفت: در كنار برگزاری این همایش یك نمایشگاه از لوازم كاهنده مصرف آب كه از تولیدات حدود ۲۰ شركت داخلی خواهد بود برپا خواهد بود.

این همایش با مشاركت سازمان آب منطقه ای تهران،شهرداری تهران،سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان نظام مهندسی استان تهران، دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی و دانشگاه شهید عباسپور برگزار می شود.