مدیرعامل آب و فاضلاب تهران با اعلام اینكه در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته مصرف آب به میزان زیادی بالا رفت، گفت: مصرف آب در روز پنجشنبه ۳ میلیون مترمكعب و در روز جمعه به ۲ میلیون و ۹۶۰ هزار مترمكعب رسید.

داوود ملایی در گفت وگو با مهر درخصوص افت فشار آب در برخی مناطق تهران گفت: شركت آبفای تهران با استاندار تعیین شده آب را تا درب آپارتمان و طبقه همكف برده و تحویل مشتركان می دهد، این فشار آب استاندارد به میزان ۲ اتمسفر در پشت كنتور است كه معمولاً آپارتمانهای ۲ تا۳ طبقه را جواب می دهند.

مدیرعامل آبفای تهران افزود: صاحبان آپارتمان هایی كه دارای ارتفاع هستند برای دارابودن فشار آب در تمامی طبقات باید از پمپ های مخصوص استفاده كنند؛ چراكه شبكه های موجود تنها فشار آب را برای واحدهای ۲ تا۳ طبقه تأمین می كند.البته فشار آبی كه تحویل مشتركان داده می شود، در حد معقول و استاندارد است.

ملایی خاطرنشان كرد: عدم همراهی مردم با وزارت نیرو در بحران كم آبی امسال نگرانی های مربوط تأمین آب را بیشتر كرده است كه امید می رود مشاركت مردم باعث صرفه جویی ۱۰ درصدی در میزان آب شود.