پانزدهمین نمایشگاه تابستانی «۱۰۰ اثر ۱۰۰ هنرمند» از ۱۱ مرداد با آثاری از محمد احصایی، ژازه طباطبایی، فرح اصولی، گیزلا سینایی، سهراب سپهری و... در گالری گلستان افتتاح می شود.

پانزدهمین نمایشگاه فروش تابستانی «۱۰۰ اثر ۱۰۰ هنرمند» گالری گلستان با هدف مرور یک ساله هنرهای تجسمی کشور برگزار می شود. در نمایشگاه امسال با توجه به استقبال هنرمندان، ۱۶۰ اثر تجسمی از هنرمندانی چون محمد احصایی، بهرام دبیری، ابوالقاسم سعیدی، ژازه طباطبایی، رضا مافی، فرح اصولی، گیزلا سینایی، سهراب سپهری، بهمن محصص، اردشیر محصص، حسین محجوبی، حجت شکیبا، احمد اسفندیاری و... در کنار آثار هنرمندان جوان در معرض فروش قرار گرفته است. نمایشگاه «۱۰۰ اثر ۱۰۰ هنرمند» از ۱۱مرداد تا ۱۴ شهریور برگزار می شود.