مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی از صرفه جویی ۷۰ میلیون متر مکعب آب با انسداد ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان مرکزی از سال گذشته تاکنون خبر داد.

به گزارش فارس، آیت الله شجاعی زاده در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر ۲ هزار و ۲۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان مرکزی شناسایی شده که در قالب طرح تعادل بخشی از طریق برنامه زمانی وزارت نیرو نسبت به پر کردن آنها اقدام خواهد شد. وی تصریح کرد: با فعالیت این تعداد چاه بیش از ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب اضافه برداشت شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی با بیان اینکه ۳۸۴ منبع آبی در استان وجود دارد، خاطرنشان ساخت: همچنین هم اینک ۸۰ حلقه چاه اندازه گیری در شهرهای مختلف استان فعال است.

شجاعی زاده در بخش دیگری از سخنان خود از مصوب شدن ۳۶ میلیارد تومان اعتبار به منظور اجرای طرح سد کمال صالح در سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان برای ساخت این سد هزینه شده است.

وی افزود: به منظور ساخت کامل سد، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است.