مجتبی آقایی شهر بی هنر را شهر پر خطری می داند و بر این باور است در هر شهری كه هنر جلوه و بروز بیشتری پیدا كند آسیب‌های اجتماعی و مخاطرات زندگی شهری كاهش ملموسی می‌یابد.

به نقل از ستاد خبری جشنواره عكس،پوستر و كاریكاتور «انسان وترافیك»، ، مجتبی آقایی هنرمند عكاس، سرپرست موزه هنرهای دینی امام علی (ع) و مدیر امور هنرهای تجسمی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، درباره ضرورت پرداختن به مسائل اجتماعی در قالب هنر گفت: هر چقدر جمع هنرمندان و شهروندان مطلع نسبت به هنر بیشتر باشد، رفتارهای فردی و اجتماعی آنها هم تفاوت بیشتری پیدا می‌كند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت شهروند فرهنگی شدن گفت: برای تبدیل شدن به یك شهروند فرهنگی نیازمند دستمایه فرهنگی هستیم كه كشور ما در این زمینه از پیشینه تاریخی بسیار قوی برخوردار است وهمچنین آموزه های دینی ما مملو از دستمایه های پایان نیافتنی است.

وی با اشاره به ذات اعتراضی هنر كاریكاتور گفت: كاریكاتور ذات آن اعتراض است و برای اثرگذاری نقطه‌ضعف‌ها و شاخص كردن كاستی‌ها است كه اگر این ویژگی را از كاریكاتور بگیریم هویت اصلی آن را باز گرفته‌ایم.

عكس هم تنوع و كاركرد گسترده ای دارد كه حداقل آن به تصویر كشیدن ناهنجاری‌های اجتماعی است. آقایی درادامه تصریح كرد: رخدادهای شهری به طور عام ساختارمند و هدفمند نیست و هیچ جریانی كه به طور پیوسته شهر را مستندسازی كند نداریم.

وی افزود: در این سه دهه اخیر سیمای شهر ما تغییراتی زیادی كرده است و برنامه مدونی هم برای ثبت این تغییرات نیست.

سرپرست موزه هنرهای دینی امام علی در ادامه افزود: علاوه بر بازنمایی این تصاویر زشت و زیبای شهری، هر اتفاقی در این زمینه حركت بسیار خوبی است واز راهنمایی و رانندگی انتظار می رود كه به شكل تخصصی تری به این موضوع نگاه كند.

آقایی پیشنهاد كرد كه راهنمایی و رانندگی با همكاری سازمان های متولی شهر عده‌ای از عكاسان را مأمور كند كه به طور هدفمند با موضوع خاص عكاسی كنند كه حاصل كار با اهداف جشنواره ها سنخیت بیشتری بیابد.

وی تأكید كرد: عكاس باید ساماندهی شود وامكان حضور عكاس برای عكاسی از معضلات شهر فراهم شود یعنی ابتدا باید امكان تولید اثر را برای عكاس فراهم كنیم، بعد از میان آثار تولیدی آنها دست به انتخاب زد.

نخستین جشنواره عكس،پوستر وكاریكاتور «انسان و ترافیك» از سوی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مهرماه سال جاری در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.