وزارت نیرو و انرژی سری لانكا اعلام كرد ایران برای برق رسانی به مناطق دوردست روستایی در سری لانكا ۶۵ میلیون دلار وام در اختیار این كشور قرار می دهد.

به نقل از دیلی میرور، وزارت نیرو و انرژی سری لانكا با انتشار بیانیه ای اعلام كرد ایران ۶۵ میلیون دلار وام در اختیار این كشور قرار می دهد.

این وام برای برق رسانی به مناطق دوردست روستایی در سری لانكا مصرف خواهد شد.

بر اساس این بیانیه یك كمیته ای در سطح عالی تشكیل شده است تا بر چگونگی اجرای طرح برق رسانی به مناطق روستایی نظارت داشته باشد.

سفیر ایران در سری لانكا نیز گفت وام اعطائی ایران با دوره بازپرداخت طولانی مدت و بر پایه روابط دوستانه میان دو كشور در اختیار دولت سری لانكا قرار داده می شود.