نتایج یك مطالعه بین‌المللی برای اتصال شبكه‌ برق ایران و دبی به یكدیگر مثبت اعلام شد.

شركت‌های تراكتبل بلژیك و سنتروالكتریكو ایتالیا نتایج مثبت مطالعه فنی خود را برای اتصال دبی و ایران به یكدیگر ارائه داده‌اند.

شركت برق و آب دبی (Dewa) و شركت توانیر ایران به دنبال اجرای این طرح هستند كه مسوولیت آن با طرف دبی است. پس از تكمیل مطالعات و نتیجه مثبت امكان‌سنجی، اكنون این دو شركت هستند كه تصمیم‌ می‌گیرند چگونه عمل كنند.

این اتصال ۱۸۰ كیلومتری ۱۵۰۰ مگاواتی از جریان مستقیم ولتاژ بالا برای تامین برق دبی از شبكه برق ایران استفاده خواهد كرد.

به گزارش پایگاه خبری اطلاعات اقتصادی خاورمیانه، شركت Dewa دبی در سال ۲۰۰۷ تفاهم نامه‌ای برای خرید برق از ایران با شركت توانیر امضا كرده‌ بود.