آثار حجمی و سفالی پیمانه روشن‌زاده كه تصویرگر امید و صلح است در قالب نمایشگاه «آب و خاك و زیتون» به نمایش درآمد.

پیمانه روشن‌زاده كه به گفته خودش، شغل اصلی او پزشكی و عشقش هنرهای تجسمی است، در این نمایشگاه ۳۲ اثر حجمی سفالی را به نمایش گذاشته است كه همگی تصویرگر امید و صلح هستند.

بنا بر این گزارش،‌ آثار حجمی و مجسمه‌های روشن‌زاده كه پیش از این سه بار در موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درآمده است، اكنون در كنار هم قرار گرفته و اولین نمایشگاه انفرادی آثارش را تشكیل داده است، این آثار قرار است در یونسكو نیز به نمایش گذاشه شود.

روشن‌زاده علاوه بر حرفه پزشكی، مدت ۲۰ سال در زمینه هنرهای تجسمی كار كرده و در زمینه داستان نویسی نیز فعالیت دارد و آثاری چون «نسترن‌ها بر شانه دیوار»، «جان شیدای زن»، «نگاه آفتاب» و ... را دركارنامه ادبی خود دارد.

نمایشگاه «آب و خاك و زیتون» در نگارخانه آتش‌زاد برپاست.