مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان گفت: گلستانی ها ماه گذشته ۴۱ مگاوات در مصرف برق صرفه جویی کرده اند.

کرم رضایی در گفت وگو با فارس افزود: استفاده از لامپ های کم مصرف خاموشی های برخی از چراغ های کوچه ها، خیابان ها و جاده ها و نیز خاموشی های روزانه از عوامل کاهش مصرف برق در استان است.

وی تصریح کرد: مردم اگر می خواهند خاموشی های روزانه کاهش یابد، باید کمتر از وسائل برقی غیرضروری مانند پلوپز و مایکروفر استفاده کنند.

رضایی گفت: ماهانه در گلستان ۲۰۰ میلیون کیلووات ساعت برق مصرف می شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: آمار سرقت از امکانات و تجهیزات توزیع برق در سه ماهه اول سال ۱۳۸۷ بیش از ۴۸ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۸۶ کاهش یافته است. وی ادامه داد: براساس این آمار، تعداد سرقت ها در سه ماهه اول سال جاری ۴۸ درصد و حجم ریالی این سرقت ها ۳۳ درصد نسبت به زمان مشابه در سال ۱۳۸۶ کاهش داشته است. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان گفت: در خصوص پیک بار تابستان امسال با توجه به رعایت مدیریت مصرف بهینه برق توسط مشترکین استان با توجه اعمال میزان بار خاموشی در استان خوشبختانه پیک بار امسال نسبت به تابستان سال گذشته بسیار کمتر بوده است.