در ۲سال اخیر ۳۲۰ مورد اخطاریه برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز شن و ماسه در گلستان صادر شده است. نادعلی حاجیلری، مدیرعامل شركت آب منطقه ای گلستان با بیان این مطلب گفت: برداشت های غیرمجاز شن و ماسه از رودخانه های استان یكی از مشكلات این بخش بوده كه برای توقف آن اخطارهای لازم داده شده است. وی با اشاره به جدیت شركت آب منطقه ای در برخورد قانونی با متخلفان، گفت: با تقویت گروه های بازرسی با هرگونه تخلفی در این زمینه برخورد شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی و عملیات برداشت غیرقانونی متوقف می شود. وی افزود: با همكاری نزدیك دستگاه های اجرایی در استان شاهد كاهش روند تخلف ها در زمینه برداشت غیرمجاز شن و ماسه از حریم رودخانه ها هستیم. استان گلستان دارای ۴۳ رودخانه بوده و بخش عمده ای از آب آشامیدنی، صنعتی و كشاورزی از طریق این رودخانه ها تأمین می شود.