دکتر سلمان سامانی سخنگوی شورای عالی استان‌ها گفت: در اجلاس شورای عالی استان‌ها ، طرح‌هایی شامل ایجاد رشته حقوق شهری در دانشگاه‌ها و راه‌اندازی اتحادیه شهرداری‌ها در كشور اعلام وصول شد.

سخنگوی شورای عالی استان‌ها در گفتگو با ایسنا ، افزود: ایجاد رشته حقوق شهری در دانشگاه‌های سراسر کشور به این دلیل پیشنهاد داده شد كه در زمینه‌های حقوق جزا ، عمومی و خصوصی رشته دانشگاهی وجود دارد ، ولی در بحث حقوق شهری چنین گرایش وجود ندارد.

دكتر سامانی تصریح کرد: اگر اتحادیه شهرداری‌ها نیز تشکیل شود، یکی از ثمرات شوراها در کشور خواهد بود که به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و عمران شورای عالی ارسال شده است.

سخنگوی شورای عالی استان‌ها یادآور شد: در جلسه اخیر شورای عالی استان‌ها ، طرح تشكیل ستاد بهینه‌سازی مصرف برق تصویب شد و بر این اساس، تمام شوراهای شهر موظف هستند ، ستاد بهینه‌سازی مصرف برق را با توجه به وضعیت برق کشور تشکیل دهند.

در این ستاد ، نمایندگان شهرداری، اداره برق، شورای حل اختلاف شهرستان‌ها، صدا و سیما و فرمانداری حضور دارند.