شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به منظور استفاده صحیح از نعمت برق و اصلاح الگوی مصرف بخش تجاری طرح ضربتی جمع‌آوری لامپهای رشته‌ای و پرمصرف اصناف در بازار بزرگ تهران را اجرا كرده است.

شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برای اطلاع رسانی به كسبه محترم مراجعه و آنان را دعوت به همكاری در این طرح می‌نمایند و همچنین با اهداء لامپ كم‌مصرف برای جمع‌آوری لامپ‌های پرمصرف مانند گازی، مدادی، رشته‌ای و .... اقدام می‌كنند.

براساس آمار و اطلاعات موجود نزدیك به ۵۰۰ هزار مشترك تجاری در شهر تهران وجود دارد كه فرصت كاهش مصرف حداقل ۵۰۰ مگاوات از طریق اصلاح مصرف برق آنها است.

گفتنی است متوسط كمبود برق در تهران ۵۰۰ مگاوات است كه با همكاری تنها بخش اصناف در مصرف هوشمندانه برق، می‌توان قطع برق را به حداقل رساند.