حجم ذخیره سدهای آبشینه و اكباتان همدان در مقایسه با سال گذشته، كاهش چشمگیری یافته است.

محمد كهریزی، مدیرعامل شركت آب و فاضلاب استان همدان گفت: در حال حاضر ذخیره آب این ۲ سد ۷ میلیون مترمكعب است كه در مقایسه با مدت مشابه پارسال كاهش ۳‎/۵ برابری دارد.

پارسال ذخیره آب این ۲ سد ۲۶ میلیون متر مكعب بود.

وی با اشاره به بحران آب در استان همدان اظهار داشت: ۵۰ درصد آب همدان از ذخیره این ۲ سد تأمین می شود. در استان همدان ۳۴ درصد آب صرف تأسیسات، فضای سبز و صنعت می شود. وی با اشاره به فرسودگی ۵۰۰ كیلومتر شبكه آب در همدان گفت: برای بازسازی این میزان شبكه فرسوده ۲۵ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. این در حالی است كه برای این منظور تنها یك میلیارد تومان اختصاص یافته است.

طبق آمارهای رسمی، در حال حاضر ۲۰ درصد آب آشامیدنی همدان هدر می رود كه وجود شبكه های فرسوده آب و فاضلاب در آن نقش چشمگیری دارد.

وی با اشاره به افزایش ارتفاع سد اكباتان بیان داشت: در صورتی كه حجم سد اكباتان تكمیل شود، مشكل آب همدان به كلی برطرف خواهد شد.

محمد رضا متولی الموتی