معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: برخی از صنایع فولاد طی گزارشی از زیان ۲۳۰ میلیارد تومانی ناشی از خاموشی برق در سه ماه اول سال جاری خبر دادند.

محمد احمدیان اظهار داشت: در جلسه‌ای كه میان مدیران و وزیر صنایع با مدیران و وزیر نیرو برگزار شد برخی از صنایع فولاد اعتقاد داشتند كه در سه ماهه اول سال جاری ۲۳۰ میلیارد تومان زیان ناشی از خاموشی برق داشته‌اند و باید به نوعی این زیان جبران شود.

وی با بیان اینكه برخی از صنایع فولاد اعتقاد داشتند كه قطع برق تولید آنها را كاهش داده است اظهار داشت: باید دید چه مولفه‌هایی موجب شده تا صنایع فولاد به این نتیجه برسند كه ضرر و زیان آنها(كاهش تولید و فروش نرفتن تولیدات) ناشی از خاموشی برق بوده است.

● كل فروش برق در سال ۲۷۰۰ میلیارد تومان

احمدیان تاكید كرد: به اعتقاد ما نمی‌توان ضرر و زیان۲۳۰ میلیارد تومانی صنایع فولاد را تماما بر اثر خاموشی برق دانست چرا كه كل فروش برق به بخش خانگی و صنعت در سال بالغ بر ۲۷۰۰ میلیارد تومان است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: پس نتیجه می‌گیریم این مبلغ چندان صحیح نیست چرا كه سهم استفاده بخش صنعت از انرژی ۲۳ درصد است.

احمدیان گفت: باید از خاموشی‌های كنونی درس عبرت گرفته و اقدامات خود را در سال‌های آینده برای داشتن شرایط مطمئن در شبكه سراسری افزایش دهیم.

وی گفت: در حال حاضر ۲۳ درصد انرژی برق در بخش خانگی، ۳۲ درصد در بخش صنعت، ۱۴ درصد در بخش كشاورزی، ۱۲ درصد در بخش عمومی، ۷ درصد در سایر مصارف و ۴ درصد هم در معابر مصرف می‌شود.