معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به عدم بهره گیری وزارت نیرو از تولید برق آبی ها در دو ماه آتی، گفت: با توجه به این موضوع، در صورت عدم تحقق صرفه جویی های پیش بینی شده و گرم تر شدن هوا خاموشی های برق گسترش می یابد. به گزارش مهر، محمد احمدیان دیروز در یك نشست خبری با تشریح وضعیت تولید و مصرف برق گفت: تا پایان هفته قبل، نیروگاه های حرارتی به میزان ۶۹ هزار و ۸۵۵ گیگاوات ساعت انرژی برق تولید كرده اند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته؛ این در حالی است كه به دلیل محدودیت ناشی از خشكسالی، نیروگاه های آبی به میزان ۲ هزار و ۷۵۸ گیگاوات ساعت تولید انرژی داشته اند كه در مقایسه با سال قبل كه ۸ هزار و ۷۴۵ گیگاوات ساعت بوده، ۶۹ درصد كاهش نشان می دهد.معاون وزیر نیرو در امور برق وانرژی افزود: در مجموع شبكه سراسری اعم از نیروگاه های حرارتی و آبی با حدود ۷۲ هزار و ۶۱۳ گیگاوات ساعت تولید انرژی نسبت به سال گذشته ۹/۶ درصد افزایش تولید داشته اند.وی تصریح كرد: در این مدت انرژی تأمین نشده كشور ۷۸۲ گیگاوات ساعت بوده كه اگر حتی نیمی از ظرفیت برق آبی سال گذشته به مدار وارد می شد این میزان انرژی تأمین نشده پوشش داده می شد. در عین حال بخشی از این كاهش با تولید اضافی نیروگاه های حرارتی جبران شده ولی همچنین بخش تأمین نشده منجر به خاموشی هایی شده است. احمدیان گفت: همانطور كه در سال جاری به فصل تابستان وارد می شویم به شدت تأثیر اطلاع رسانی های وزارت نیرو در رفتار مصرفی مشتركان نمودارتر می شد به نحوی كه رشد مصرف برق در فروردین ماه نسبت به سال قبل ۲/۱۱ درصد افزایش داشت، این رقم در اردیبهشت ماه به۱/۱۱ درصد و در خردادماه با شروع فعالیتهای اطلاع رسانی به ۷/۵ درصد رسید. وی با اشاره به اضافه شدن سالانه ۹۰۰ هزار مشترك جدید به شبكه برق كشور افزود: میزان رشد مصرف نشانگر این است كه مشتركان قبلی وزارت نیرو كاملا مطابق با الگوهای صرفه جویی پیش رفته و بدون رشد مصرف نسبت به سال گذشته پیش رفته اند.این مقام مسئول در وزارت نیرو حداكثر نیاز مصرف شبكه سراسری برق كشور در شب گذشته را ۳۶ هزار و ۸۰۰ مگاوات ذكر و تصریح كرد: این رقم بیشترین میزان مصرف در سال جاری بوده كه با توجه به وضعیت هوا به نظر می رسد در حال گذراندن اوقات حداكثر مصرف شبكه سراسری برق كشور هستیم.به گفته احمدیان، خاموشی ها در دو مرحله بعدازظهر و سرشب در شبكه سراسری ممكن است اعمال شود این درحالی است كه حدود ۲۵ هزارمگاوات ساعت در طول روزهای عادی خاموشی داریم كه در مقایسه با نیاز مصرف شبكه سراسری در روز كه ۷۵۰ هزار مگاوات ساعت است، به طور متوسط ۱۰۰۰ مگاوات خاموشی اعمال می شود.

وی خاطرنشان كرد: با اقداماتی كه در طول یكماه اخیر صورت گرفته اولا تمام نیروگاه های حرارتی تعمیراتی قبل از تیرماه به اتمام رسیده و تمام واحدهای حرارتی شبكه هم اكنون مشغول به كار هستند البته به دلیل ماهیت نیروگاه های برق، اشكالات كوتاه مدت نیز ممكن است بروز كند ممكن است خروج اضطراری نیروگاه ها را داشته باشیم. به گفته احمدیان، اتصال شبكه برق خراسان به شبكه سراسری نیز در حال انجام است و هم اكنون ۱۵۰ مگاوات متصل شده و تا ۷۵۰ مگاوات تا پایان هفته جاری قابل افزایش خواهد بود. در این شرایط ۶۰۰ مگاوات از تولید نیروگاه های استان خراسان برای كاهش محدودیت های در بخش اصلی شبكه مورد استفاده قرار می گیرد. به گفته احمدیان، در كل شبكه برق كشور هر سال ۸ تا ۹ درصد افزایش مصرف رخ می دهد كه به نظر می رسد اواخر مرداد و اواسط شهریورماه بخش تولید محدود نیروگاه های برق آبی را نیز از دست دهیم، در این شرایط اگر وضعیت هوا مطلوب باشد و میزان مصرف نیز كاهش یابد، انتظار می رود تا اواسط شهریورماه وضعیت موجود خاموشی ها تداوم یابد.وی خاطرنشان كرد: اقدامات وزارت نیرو اثر خود را در كاهش تلفات نشان داده و در صورت كنترل آمارهای میزان تلفات در ۷ سال گذشته این روند به خوبی قابل مشاهده است. در سال ۸۶ این میزان ۱‎/۳ درصد برای تلفات شبكه توزیع كاهش یافته است. امسال نیز هدف گذاری شده كه ۲ درصد كاهش یابد. احمدیان اظهار داشت: با تداوم شیوه های فعلی قطعا در سال های آتی به وضعیت مطلوبی خواهیم رسید. اما باید توجه داشت كه تلفات بهینه در هر شبكه موضوعی است كه مطالعات فنی و اقتصادی پاسخ آن را روشن می كند.

احمدیان با اشاره به ورود برخی وسائل برق غیراستاندارد به كشور گفت: زمانی كه قرار است صرفه جویی برق صورت گیرد قطعا استفاده از تجهیزات برق با بازدهی بالا باید مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا استانداردهای لازم برای ۲۸ قلم از كالاهای پركاربرد مردم تدوین شده و لازم الاجرا است. ضمن اینكه مؤسسه استاندارد نیز استانداردهای لازم را تهیه و تصویب و ابلاغ كرده است.این مقام مسئول در وزارت نیرو استان خوزستان را یكی از كم مصرف ترین استانهای كشور دانست و گفت: به نظر می رسد به دلیل قرار گرفتن نیروگاه های بزرگ برق آبی در این استان مشكلات برای مردم آنجا محسوس تر باشد چراكه صرفه جویی بیشتری از سوی ساكنان این استان صورت پذیرفته است. وی اظهارداشت: در مجموع استان سیستان بالغ بر ۲۵ درصد افزایش مصرف انرژی داشته است.