بیست و چهارمین شماره نشریه هنرهای تصویری "حرفه: هنرمند" ویژه بهار ۸۷ با ویژه‌نامه "سوررئالیسم" منتشر شد.

شماره جدید "حرفه: هنرمند" با بخش حرفه: عکاس آغاز می‌شود با مطالبی چون سویه تاریک رویای آمریکایی، گفتگوی جان ای. میچل با گریگوری کرودسون، شمایل‌نگاری نور در آثار کرودسون، داستان پشت تصاویر عکاسانی چون من ری، سندی اسکاگلند، جوئل پیتر ویتکین، گفتگو با سارا شوقی و درباره عکسی با نام "بی‌خوابی".

بخش حرفه: نقاش نیز می‌پردازد به مجموعه مقالاتی درباره رنه ماگریت، ماگریت و کاربرد واژه‌ها، وضعیت بشر، ماگریت شاعر خیال، نسبت آوانگارد با وضعیت اکنونی-اینجایی، آوانگاردیسم در ادبیات معاصر ایران، تقابل با اشباح نا هم‌زمان، گفتگو با واحد خاکدان و یادداشتی از ریچارد رودز درباره بابک اطمینانی.

در بخش پایانی نیز مطالبی درباره سوررئالیسم منعکس شده با عناوینی چون سوررئالیسم چیست؟، سوررئالیسم امر شگفت‌انگیر در زندگی روزمره، سوررئالیسم و روانکاوی، سوررئالیسم آخرین عکس فوری روشنفکران اروپایی، بازنگری سوررئالیسم و ...

بیست و چهارمین شماره نشریه هنرهای تصویری "حرفه: هنرمند" ویژه بهار ۸۷ به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی شهریار توکلی در ۲۲۲ صفحه با قیمت ۴۵۰۰ تومان در دسترس علاقمندان است.