پرویز تناولی ۵۲مجسمه و نقاشی خود را از اول مردادماه در باغ موزه هنر ایرانی به نمایش می گذارد. در این نمایشگاه آثار مربوط به سال های ۱۳۴۲و ۱۳۴۳و آثاری از سالهای ۱۳۷۹و ۱۳۸۰این هنرمند در دو بخش داخل كافه گالری و محوطه باغ موزه هنر ایرانی در معرض دید قرار می گیرد. یاران شیخ صنعان، قفس و قفل، مجموعه آثار عجایب المخلوقات، پنج اثر از مجموعه دو دست و فرهاد، از جمله آثاری است كه در این نمایشگاه به نمایش درمی آید.

نمایشگاه آثار تناولی تا ۱۳مردادماه همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۲۲ در محل یاد شده واقع در میدان تجریش، خیابان مقصودبیك، چهار راه دكتر حسابی دایر است. تاكنون ۱۴مجسمه پرویز تناولی در تهران، شیراز و اصفهان و ۱۳مجسمه نیز در موزه های هنر مدرن وین و نیویورك، پارك المپیك سئول، انستیتو مینیاپولیس، لندن و داكار نصب شده است.