با احداث ساختمان و نصب تابلوهای جدید بر روی خطوط ۱۰ و ۱۶ اینچ انتقال فرآورده، بهره‌برداری از پست برق ۳۳ كیلوولت در مركز انتقال نفت عبدالخان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ منطقه خوزستان؛ با نصب و راه‌اندازی تابلوهای جدید، كلیه تابلوهای قدیمی جمع‌آوری شدند.

مهندس ثابت حمید رئیس واحد برق منطقه خوزستان ضمن بیان این مطلب افزود: با جایگزین كردن تابلوهای جدید خطوط ۱۰ و ۱۶ اینچ انتقال فرآورده، عملیات راه‌اندازی و بهره‌برداری از پست برق ۳۳ كیلوولت این مركز با رعایت كامل اصول ایمنی و استانداردهای موجود انجام گرفت.

نكته قابل توجه این است كه تمامی مراحل كار بدون لحظه‌ای توقف در روند عملیات بهره‌برداری و ارسال مواد نفتی صورت پذیرفته كه این امر نشانگر دقت عمل و توجه به اصول و استانداردها است.

وی در ادامه با اشاره به انجام تعمیرات لازم بر روی كلیدهای ۳۳ كیلوولت گفت: طی عملیات انجام شده، روغن ترانسها نیز تصفیه گردیده و تعمیر مدارهای حفاظت و كنترل هم انجام شد. ضمناً كلیه كابل‌های فرمان و قدرت پست برق تعویض شده و یك ترانس جهت تغذیه مدارهای فرمان نصب شد.

به گفته مهندس ثابت حمید، تمامی كارها توسط پیمانكار و با نظارت دقیق خدمات مهندسی ستاد و واحد برق منطقه خوزستان صورت گرفته‌است.