در حالی که وزارت نیرو مدام از مردم می خواهد ولو با خاموش کردن یک لامپ اضافی ، در مصرف برق صرفه جویی کنند تا بحران فعلی پشت سر گذاشته شود، برخی دستگاه های دولتی بدون توجه به وضعیت موجود و خاموشی های گسترده ، همچنان در مسیر اسراف گری در مصرف انرژی برق هستند .

تصاویری که مشاهده می کنید مربوط به بخشی از مرکز شهر تهران است و آنچنان که می بینید در این تصاویر بخشی از شهر به دلیل قطع برق در خاموشی به سر می برد و در این شرایط نور افشانی و درخشندگی یک برج ، در بخشی که برق آن قطع نشده است خود نمایی می کند.

درحالی که در روز ۲۶ خرداد ۱۳۸۷دستگاه‌های دولتی طی بخشنامه ای به اجتناب از اسراف در مصرف انرژی به ویژه آب و برق توصیه شده اند ،وزارت نفت به این شکل ضمن نادیده گرفتن بخشنامه ، همچنان اصرار دارد نمای بیرونی ساختمان مرکزی خود را در تقاطع حافظ - طالقانی نورافشانی کند هر چند که همسایگان این برج معروف دولتی ، در خاموشی مطلق به سر ببرند و با ناراحتی به این دهن کجی آشکار به حقوق خود بنگرند .

البته چنین موضوعی متاسفانه در بسیاری از دستگاه های دولتی و عمومی دیگر نیز مشهود است و برج وزارت نفت مشتی است نمونه خروار.

عصرایران با تقبیح مصرف غیر ضروری برق در شرایطی که بسیاری از شهروندان به دلیل قطع برق با مشکلات عدیده ای مواجه اند آماده انعکاس پاسخ احتمالی مسوولان وزارت نفت است.