وزارت نیرو با صدور اطلاعیه ای اعلام كرد: در صورتی كه خاموشی اعمال شده در مناطق مختلف كشور بیش از دو ساعت به طول بینجامد، هموطنان می توانند با شماره ۱۲۱ یا شماره تلفنهای حوادث درج شده در پشت قبوض برق تماس گرفته و موضوع را برای رفع مشكل به شركت های توزیع برق اعلام كنند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل وزارت نیرو در این اطلاعیه تصریح شده است: همانگونه كه هموطنان عزیز اطلاع دارند بروز بحران خشكسالی و عدم امكان بهره برداری از ظرفیت و توان نیروگاه های برق آبی كشور سبب وقوع خاموشی ها در برخی مناطق و استان های كشور می شود.

وزارت نیرو افزوده است: در طول سه هفته گذشته، از میزان اعلام شده در جدول خاموشی بطور متوسط تنها ۲۰ درصد خاموشی اعمال شده است كه جا دارد از همیاری و همراهی مردم عزیز تشكر و قدردانی شود.

بر این اساس از عموم هموطنان عزیز تقاضا می شود در صورتی كه خاموشی اعلام شده در جداول اعمال خاموشی ها بیش از دو ساعت ادامه یافت، موضوع را جهت رسیدگی و رفع مشكل از طریق شماره تلفن ۱۲۱ و یا شماره تلفن های حوادث درج شده در پشت قبوض برق به همكاران شركت های توزیع برق اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به رفع مشكل اقدام شود.