اولین كنفرانس بین المللی نیروگاه های برق با بررسی موضوعات مربوط به نیروگاه های برق شامل نیروگاه های هسته ای، بخار، توربین گاز، سیكل تركیبی و‌ انرژی های تجدید پذیر اسفند ماه امسال در قزوین برگزار می شود.

به نقل از پایگاه خبری برق تهران،اولین كنفرانس بین المللی نیروگاه های برق بنا به ضرورت بررسی موضوعات مربوط به نیروگاه های برق شامل نیروگاه های هسته ای، بخار، توربین گاز، سیكل تركیبی،‌ انرژی های تجدید پذیر و تولیدات پراكنده و با توجه به نقش اساسی نیروگاه ها بعنوان اولین حلقه زنجیره بلند تولید، انتقال و توزیع انرژی الكتریكی با تصویب انجمن مهندسین برق و الكترونیك ایران، اسفند ماه سالجاری در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین با همكاری نیروگاه شهید رجائی برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش ، روابط عمومی كنفرانس از تمامی پژوهشگران، دانشگاهیان، صنعتگران و فعالان حوزه صنعت برق و نیروگاه ها دعوت نمود تا بر اساس اولین فراخوان كنفرانس ، مقالات خود در زمینه های برنامه ریزی توسعه، بهره برداری و تعمیرات نیروگاه ها ،تولیدات پراكنده، شیمی و مواد ،كنترل حفاظت، ابزار دقیق و اتوماسیون ماشین های الكتریكی، محیط زیست، بازار برق، مدیریت وسایر زمینه های مرتبط را به دبیرخانه كنفرانس به نشانی پست الكترونیكی paper@epgc-ir.com, ارسال نمایند.