هشتمین شماره ماهنامه پژوهشی خبری فرهنگستان هنر با عنوان "آینه خیال" ویژه تیر ۸۷ با پرونده "هنر و اخلاق" منتشر شد.

شماره جدید "آینه خیال" با گفتگوی دکتر سیدسلمان صفوی و ایرج نعیمایی درباره نسبت موسیقی و عرفان آغاز می‌شود و در ادامه در بخش هنرهای تجسمی می‌پردازد به تفسیری بر نمایشگاه مروری بر آثار ایران درودی در موزه هنرهای معاصر.

بخش تئاتر می‌پردازد به گزارشی از شب فریدریش دورنمات و در ادامه پرونده این شماره آمده با موضوع "هنر و اخلاق" و مطالبی چون گفتگو با دکتر سیدحسین نصر، مطلبی درباره "هنر اخلاقی و اخلاق هنری" و مجموعه مقالات "تأملی در باب اخلاق و هنر"، "هنر ناب، هنر اخلاقگرا"، "درآمدی بر نسبت هنر و اخلاق در عصر مدرن"، "لویناس و اخلاقیات تصویرپردازی"، "تأملاتی در باب اخلاقیات عکاسی معاصر"، "اخلاق بر صحنه نمایش"، "اخلاق در سینمای مهرجویی" و "اخلاق و زیبایی شناسی در آثار باختین".

گفتگو با محمدرضا حائری درباره جایگاه نقد معماری، ارزیابی انتقادی کتاب "شرح جریان‌های فکری در معماری و شهرسازی معاصر ایران" و گزارشی از همایش بین‌المللی تمدن جیرفت در بخش معماری، یک یادداشت، مطلبی درباره سینمای ابوالفضل جلیلی و مروری بر برگزیدگان دوره شصت و یکم جشنواره فیلم کن در بخش سینما و گزارش همایش بین‌المللی عبدالقادر مراغه‌ای در بخش موسیقی در ادامه منعکس شده است.

گزارش کارشناسان همزمان با روز جهانی صنایع‌دستی و گزارشی از همایش بین‌المللی شاهنامه‌نگاری در بخش هنرهای سنتی و نهایتاً نگاهی به کتاب‌هایی چون "ترمه‌های سلطنتی ایران و کشمیر" و اخبار کوتاه به کار این شماره پایان می‌دهد.

هشتمین شماره ماهنامه پژوهشی خبری فرهنگستان هنر با عنوان "آینه خیال" ویژه تیر ۸۷ به مدیر مسئولی بهمن نامور مطلق و سردبیری بهزاد مرتضوی در ۱۱۶ صفحه با قیمت ۱۵۰۰ تومان در دسترس علاقمندان است.