وزیر نیرو اعلام کرد: نامه ای مشترک با امضای وزیران نفت و نیرو در باره وارد مدار کردن ۶ هزار مگاوات واحد بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی، در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت تقدیم رئیس جمهوری شد.

مهندس پرویز فتاح افزود: در این نامه مشترک راهکارهایی پیشنهاد شده است تا بتوانیم در یک برنامه کاری چند ساله ۶ هزار مگاوات واحد بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی را وارد مدار کنیم.

وی افزود: این راهکارها مورد توافق و تفاهم هر دو وزارتخانه قرار دارد و بنا داریم بخش عمده ای از کار را امسال آغاز کنیم.

وزیر نیرو در باره اقدام های این وزارتخانه در بهینه کردن مصرف سوخت نیروگاه های کشور گفت: این اقدام ها در حال انجام و توافق مورد اشاره با وزیر نفت نیز در همین زمینه صورت گرفته است.

وی با بیان این که ما سال گذشته به نیروگاه ها ۸۰۰ مگاوات بخار سیکل ترکیبی وارد کردیم و هم اکنون این نیروگاه ها به سوخت اضافه نیازی ندارند، افزود: از جمله این نیروگاه ها می توان به سه واحد نیروگاه بخار کازرون و نکا یا دو واحد بخارنیروگاه کرمان اشاره کرد، ضمن آن که این اقدام ها در بقیه نیرو گاه ها نیز به تدریج در حال انجام است.

وزیر نیرو تاکید کرد: تصور می کنم هم اکنون مسیر درستی در حال پیموده شدن است که هم باعث صرفه جویی نیرو گاه ها در مصرف سوخت می شود و هم تعداد نیروگاه های حرارتی ما به بالای ۵۰ درصد می رسد.

وی با اشاره به این که بر اساس آمارهای سال گذشته در مصرف سوخت نیروگاه ها صرفه جویی شده است، گفت: به نسبت برق تولید شده سوخت کمتری مصرف شده است و این نتیجه هم قابل انتظار بود، زیرا هر واحد بخار سیکل ترکیبی مصرف سوخت را یک سوم کاهش می دهد.