برابر بخشنامه وزارت نیرو، اداره كل راه و ترابری تهران مكلف شد نسبت به اعمال خاموشی ۵۰ درصدی به منظور صرفه جویی در مصرف برق اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی اداره كل راه و ترابری استان تهران، فریبرز واحدی - معاون راهداری استان تهران - با اعلام این مطلب گفت: مهمترین محورهایی كه در حال حاضر صرفه جویی برق در آنها اعمال می شود، آزادراه تهران ـ كرج ـ قزوین به طول ۶۸ كیلومتر، آزادراه تهران ـ قم به طول ۵۴ كیلومتر و آزادراه تهران ـ ساوه به طول ۲۹ كیلومتر است.واحدی با تصریح این مطلب كه به دلیل پرهیز از خاموشی های پشت سر هم در حال حاضر حالت ( یك پایه خاموش یك پایه روشن) اجرا می شود، گفت: طرح صرفه جویی در مصرف انرژی و برق در روشنایی برخی از معابر و خیابان های درون شهری نیز قابل اجرا است.