علی صداقتی‌ خیاط دو رمان تازه می‌نویسد.

«سال‌های بی‌قراری» و «خاكستر» عنوان رمان‌های صداقتی خیاط هستند، كه در مراحل پایانی نگارش قرار دارند.

به گفته‌ی او، رمان‌های یادشده به موضوع‌های اجتماعی و جامعه‌شناسانه می‌پردازند.

همچنین به قلم این نویسنده، جلد پنجم از كتاب برگزیده‌ی قصه‌ها و نقاشی‌های كودكان كار و خیابان با عنوان «وقتی نهنگ‌ها دیوانه می‌شوند» در دست تألیف است.

مجلد چهارم این مجموعه نیز چندی پیش با نام «زیرگذر» منتشر شد.

علی صداقتی خیاط (ع. ص. خیاط) متولد سال ۱۳۲۵ است و پیش‌تر، رمان‌های «مه‌سوار» و «گورگاه» را به ترتیب از سوی نشر آگه و هیرمند و مجلدهای اول تا سوم كتاب‌های كودكان كار و خیابان را با عنوان‌های «برج غار»، «ترس غار» و «غار تار» از سوی انتشارات ناهید منتشر كرده است.