در حالی كه مردم آمریكا به شدت از افزایش قیمت بنزین ناراضی هستند ، اداره اطلاعات انرژی آمریكا از افزایش قیمت برق طی سال جاری و سال آینده خبر داد .

به نقل از رویترز ، اداره اطلاعات انرژی آمریكا اعلام كرد : افزایش قیمت گاز طبیعی مورد نیاز نیروگاهها موجب افزایش قیمت برق خواهد شد و این مساله به مصرف كنندگان آمریكایی منتقل می شود . قیمت برق در آمریكا امسال ۲/۵ درصد و سال آینده نیز بیش از ۸/۹ درصد افزایش خواهد یافت . قیمت برق در آمریكا طی سال ۲۰۰۷ كمتر از ۲/۲ درصد افزایش یافته بود .

بر اساس این گزارش ، استفاده كمتر مردم از كولر های گازی و ركود اقتصادی آمریكا موجب می شود تا مصرف برق این كشور طی سال ۲۰۰۸ تغییر چندانی نسبت به سال ۲۰۰۷ نداشته باشد . تقاضای برق آمریكا طی سال ۲۰۰۹ بیش از ۴/۱ درصد افزایش خواهد یافت .