با اتمام اجرای ۳۰۰۰ متر لوله گذاری جدید، در طول دوماه آینده، تأسیسات جدید آبرسانی به فردیس به بهره برداری می رسد. اصغر ریاضتی - مدیر عامل آبفای غرب استان تهران - در این خصوص اظهار داشت: با اجرای ۴۰۰ متر لوله گذاری به قطر ۸۰۰ میلی متر در جاده سیمین دشت و ۲۶۰۰ متر لوله گذاری به اقطار ۶۰۰ ، ۴۰۰ و ۲۰۰ میلی متر ، بهره برداری از مجموعه تأسیسات جدید این منطقه تا دوماه دیگر آغاز خواهد شد. وی افزود: مساحت زیر پوشش این تأسیسات حدود ۷۵۰ هكتار، با جمعیتی بالغ بر ۱۰۲ هزار نفر در افق طرح (سال ۱۴۰۰ شمسی) است كه شامل خیابانهای پیك و اهری ، شهرك ارم و سیمین دشت است. مدیرآبفای فردیس با اشاره به نیاز آبی ۳۸۸ لیتر بر ثانیه در ناحیه فشاری (q) فردیس گفت: در حال حاضر در این منطقه از چند حلقه و تعدادی مخازن هوایی استفاده می شود و در آینده نزدیك ، عملیات حفر و تجهیز چند حلقه چاه برای تأمین آب مورد نیاز این منطقه انجام و مشكل افت فشار و گاهی قطعی آب در این منطقه رفع خواهد شد. وی هزینه اجرای این خط را ۱۰۰ میلیون تومان ذكر كرد و افزود: مجموعه تأسیسات جدید (RQ) فردیس شامل ؛ مخزن هوایی ذخیره و تأمین فشار بتونی به ظرفیت ۱۰۰۰ متر مكعب ، ایستگاه پمپاژ به ظرفیت ۵۰۰ لیتر برثانیه ، مخزن ذخیره زمینی به ظرفیت ۱۲ هزار و ۸۰۰ متر مكعب ، ساختمان های كلرزنی، پست برق و نگهبانی است.