وزارت نیرو اعلام كرد: صنایعی كه بتوانند حداقل ۱۰ درصد نسبت به سال قبل ، با حفظ سطح تولید مشابه در مصرف برق صرفه جویی كنند، مشمول قطعی برق نمی شوند.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن ، جلسه مشترك وزرای صنایع و معادن و نیرو در دفتر وزیر صنایع و معادن تشكیل و براساس توافقی كه به امضای دو وزیر رسید، مقرر شد تا با توجه به اهمیت صنایع حساس و زیربنایی، فهرستی از این صنایع در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد تا حتی المقدرو برق این صنایع قطع نشود .

بر اساس توافق به عمل آمده كمیته مشترك وزارت صنایع و معادن و وزارت نیرو جهت هماهنگی برای اجرای طرح های ویژه صرفه جویی مصرف برق در صنایع ، تنظیم برنامه كار صنایع ، تعیین سقف انرژی مصرفی مجاز و چگونگی اعمال خاموشی ها به ریاست دو تن از معاونین دو وزارتخانه تشكیل شد.

همچنین مقرر شد: وزرای صنایع و معادن و نیرو موضوع حساسیت تامین برق صنایع و توافقات را طی بخشنامه ای به استانداران و مسئولان استانی صنایع و برق ابلاغ و مسئولیت استانداران را در خصوص پاسخگویی در ارتباط با مشكلات ناشی از تهیه و عرضه كالا در كشور كه ناشی از قطع برق است به ایشان یادآوری كنند.

بر اساس این توافق صنایعی كه بتواند حداقل ده درصد نسبت به سال قبل ، با حفظ سطح تولید مشابه ، در مصرف برق صرفه جویی كنند، مشمول قطعی برق نمی شود .

همچنین مقرر شد برنامه صنایع متوسط و كوچك به ویژه صنایع مستقر در شهرك های صنعتی بر اساس یك روز تعطیلی در روزهای عادی هفته و یا تنظیم خاموشی ها با تعداد كمتر و ساعات طولانی تر تنظیم شود .

احداث نیروگاه برای تامین چهارهزار مگاوات برق در جهت كاهش قعطی برق و تامین بخشی از برق مورد نیاز واحدهای صنعتی و معدنی ، به همراه همكاری برای تولید لامپ های كم مصرف ، پانل های خورشیدی و صفحات LCD از دیگرمصوبایت این جلسه بود كه وزارت صنایع و معادن آن را با همكاری وزارت نیرو اجرا خواهد كرد.

بر اساس توافق انجام شده مقرر شد وزارت صنایع و معادن به منظور تامین و ساخت مولد های كوچك ، جهت شركت های صنعتی و واحدهای پراكنده صنعتی و تامین برق اضطراری با وزارت نیرو همكاری كند.