واحد شماره ۴ گازی نیروگاه شهید رجایی پس از انجام موفقیت‌آمیز تعمیرات اساسی به شبكه سراسری برق پیوست.

به نقل از پایگاه خبری برق تهران، این واحد كه در نیمه دوم سال ۱۳۷۳ برای اولین بار با ظرفیت تولید اسمی ۱۰۰ مگاوات راه‌اندازی و به شبكه سراسری متصل شده بود، پس از ۹۶هزار و ۵۰۸ساعت كاركرد،برای دومین بار تحت بازبینی تجهیزات و قطعات و تعمیرات اساسی قرار گرفت و با موفقیت كامل به شبكه سراسری متصل شد.

بر اساس این گزارش، فعالیت‌های تعمیراتی انجام شده در بخش‌های توربوكمپرسور، ژنراتور، تجهیزات الكتریكی و ابزار دقیق ، در قالب ۸۱۹ فعالیت و در ۵ بخش كاری بطور كامل توسط پیمانكاران داخلی و تحت نظارت گروه مهندسی و برنامه‌ریزی انجام شد.