سالانه ۱۸ میلیون مترمكعب آب مازاد از چاه های كشاورزی دهلران در استان ایلام برداشت می شود.

معاون بهره برداری منابع آب زیرزمینی استان ایلام گفت: شهرستان دهلران دارای بیش از ۶۰۰ حلقه چاه كشاورزی در مناطق بخش مركزی و موسیان و زرین آباد است. وی افزود: ۱۵۰ حلقه چاه غیرمجاز در منطقه وجود دارد كه با شناسایی كامل این چاه ها تشكیل پرونده و به دادگستری ارجاع داده شده اند.

وی ادامه داد: ایجاد طرح تعاون بخشی آب با اهداف جلوگیری از چاه های كشاورزی غیرمجاز، حفاری، فروش آب و اضافه برداشت و برای ایجاد تعادل در سفره های آب زیرزمینی در استان ایلام تشكیل شده است. معاون بهره برداری منابع آب زیرزمینی استان ایلام گفت: این طرح نقش بسزایی در تعادل سازی مصرف آب در بین كشاورزان منطقه دارد.

وی جهت پیشبرد اهداف طرح تعادل سازی منابع آب خواستار ایجاد شعبه مخصوص رسیدگی به پرونده های متخلفین در دادگستری شد. وی خاطرنشان كرد: به دلیل برداشت بی رویه آب زیرزمینی در دشت های مهم شهرستان از جمله دشت برتش، بیات، چم هندی و ابوغویر با افت شدید آب زیرزمینی مواجه هستیم.

وی در این باره از صاحبان چاه های كشاورزی خواست در این راستا همكاری لازم را با آب منطقه ای ایلام به عمل آورند.

علی نوبخت رئیس دادگستری شهرستان دهلران نیز گفت: دادگستری با متخلفان از قانون و مقررات وضع شده برخورد جدی به عمل می آورد.

وی افزود: متولیان امور آب با تلاش و جدیت پیگیر مسائل و مشكلات بوده و بحث منابع آبی و چگونگی استفاده كشاورزان از آن را مشخص كنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف سریعاً موضوع را به مراجع قضایی گزارش كنند.